Servicii

01

Executari silite directe

  • Evacuari;
  • Puneri in posesie;
  • Predari de bunuri;
  • Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului;
  • Vizitarea minorului;
  • Granituiri, servituti, etc.
02

Executari silite indirecte

  • Urmarirea mobiliara a creantelor
  • Popriri
  • Urmarirea imobiliara a creantelor